Celoštátne kolo súťaže sa uskutoční v priebehu septembra 2019 v Bratislavskom kraji.