Preskočiť na obsah

Prevencia v praxi

/uploads/48/ca/48cad9ed64238f59fa6d5b1313e4b0fb/Obalka.jpg
O našej motivácii vydať súbornú publikáciu k hrám a technikám v prevencii závislostí:
Publikácia, ktorá sa vám dostáva do rúk, je výberom techník, hier aktivít, ktoré sme pod názvom Prevencia v praxi 1. a 2. vydali v Národnom osvetovom centre – kabinete sociálnej prevencie v rokoch 2006 a 2007 vďaka finančnej spoluúčasti Protidrogového fondu. Nejde však o doslovné prevzatie už publikovaných techník, hier a aktivít, ale o rozšírené a doplnené vydanie. Niektoré predtým uverejnené hry, techniky a aktivity sme do tejto súbornej publikácie z dôvodov limitovaného rozsahu nezaradili, iné sme, naopak, doplnili. Zásadným a kľúčovým motívom na vydanie publikácie bol neutíchajúci záujem praktikov realizujúcich primárnu prevenciu látkových a nelátkových závislostí o publikáciu takéhoto zamerania. Keďže obe publikácie vyšli v náklade 800 kusov, pomerne rýchlo boli rozdistribuované. Naša skúsenosť z regiónov Slovenska opätovne potvrdila nedostatok takto prakticky zameraných metodík a publikácií pre preventistov. Teší nás, že o obe predtým vydané publikácie je naďalej veľký záujem. Rovnako významným motívom je i naša bohatá, zďaleka ešte nevyčerpaná paleta výborných a odskúšaných hier, techník a aktivít, o ktoré sa s potešením a veľmi rady podelíme s inými.
Spätná väzba od užívateľov skôr vydaných publikácií potvrdila, že tí, ktorí s publikáciou pracujú, oceňujú okrem techník aj zaradenie ukážky štruktúry skupinovej práce v prevencii závislostí s využitím hier, techník a aktivít uvedených v publikácii, rovnako ako i naše osobné námety a skúsenosti v záverečnej kapitole Namiesto záveru alebo čo sa nám osvedčilo. Z tohto dôvodu ich nájdete i v tejto príručke.
Prevencia v praxi – Súbor vybraných námetov hier a aktivít v prevencii závislostí prináša spolu až 61 hier, ktoré sú prehľadne členené, navyše v závere uvádzame aj obsah, kde sú prehľadne uvedené všetky hry.
 
publikácia Prevencia v praxi  (formát pdf – 2Mb)