Preskočiť na obsah

Vyhodnotenie jubilejného 15. ročníka

Prečo som na svete rád/rada
vernisáž pôvodného slovenského projektu  protidrogovým zameraním
4. 6. 2009 o 13:30 hod. v Národnej rade SR

Dňa 4. 6. 2009 o 13:30 hod. sa v Galérii na Západnej terase Bratislavského hradu konalo slávnostné vyhodnotenie jubilejného 15. ročníka pôvodného slovenského projektu s protidrogovým zameraním pod názvom Prečo som na svete rád/rada.

Organizátormi tohto, už tradičného, pôvodom slovenského výtvarného projektu s medzinárodnou účasťou s protidrogovým zameraním sú:
Národné osvetové centrum
Kancelária Národnej rady SR
OZ Prečo som na svete rád/rada
OZ Prima


Za účasti vzácnych hostí bolo udelených takmer 40 ocenení slovenským a zahraničným finalistom.

Podujatie svojou účasťou poctili:
p. Miroslav Číž - podpredseda Národnej rady SR
p. Diana Štrófová  - štátna tajomníčka Ministerstva zahraničných vecí SR
p. Marcela Božíková - vedúca služobného úradu Ministerstva kultúry SR
p. Miriam Grófová - riaditeľka kancelárie ministra kultúry SR
p. Jana Kresáková - generálna riaditeľka sekcie menšinových a regionálnych kultúr Ministerstva kultúry SR
p. Aneta Marenčíková - riaditeľka kancelárie vedúcej služobného úradu Ministerstva kultúry SR
p. Viktor Stromček -  vedúci Kancelárie Národnej rady SR
p. Daniel Rozgoňová - veľvyslankyňa SR pri Organizácii spojených národov vo Viedni (1994-1998) a riaditeľka Slovenského inštitútu v Ríme v Taliansku (2008-2009)
p. Peter Juza - poradca ministra zahraničných vecí SR a chargé d´affaires SR  v Uzbekistane v rokoch 2001-2005
p. Imrich Šteliar - riaditeľ Národného monitorovacieho centra pre drogy
p. Ivan Ševčík - riaditeľ úradu boja proti organizovanej kriminalite Prezídia Policajného zboru SR
p. Milan Bodocký - riaditeľ odboru koordinácie a kriminálnych analýz Úradu boja proti organizovanej kriminalite Prezídia Policajného zboru SR
p. Zuzana Zajacová - náčelníčka mestskej polície v Bratislave
p. Jozef  Halcin - riaditeľ Rady vlády SR pre prevenciu kriminality
p. Milan Ftáčnik - starosta mestskej časti Bratislava, Petržalka
p. Peter Mináč - primátor mesta Tisovec
p. Emília Skalská - odbor špeciálnych škôl, špeciálnych výchovných zariadení a poradenských zariadení ministerstva školstva SR
p. Elena Valovičová - vedúca oddelenia komunikácie s médiami a verejnosťou Kancelárie Národnej rady SR
p. Tomasz Grabińský - námestník riaditeľa Poľského inštitútu


Za zástupcov organizátorov a garantov projektu sa projektu zúčastnili:
Ján TAZBERÍK, generálny riaditeľ Národného osvetového centra
Ingrid HUPKOVÁ, hlavná projektová manažérka a riaditeľka kabinetu sociálnej prevencie Národného osvetového centra
Barbora KUCHÁROVÁ, riaditeľka obč. združenia PRIMA
Darina JAHELKOVÁ, oddelenie komunikácie s médiami a verejnosťou Kancelárie Národnej rady SR                     
Vladimír KORDOŠ, akademický sochár, predseda odbornej poroty


Stručná charakteristika projektu
Projekt Prečo som na svete rád/rada je jediným svojho druhu na Slovensku a súčasne kľúčovým projektom Národného osvetového centra a Ministerstva kultúry SR, zameraným na redukciu požiadavky mládeže po drogách.
V roku 1994, v čase vzniku tohto ojedinelého projektu u nás i v zahraničí, bolo naším prvoradým cieľom, vyprofilovať ho tak, aby vás, mladí priatelia, v rámci témy boja proti drogám, skutočne oslovil a zaujal. V súčasnosti, po 15 rokoch úspešnej existencie projektu môžeme s radosťou konštatovať, že váš záujem o účasť nielenže neutícha, ale, naopak, každoročne narastá. Svedčí o tom účasť viac ako 16 200 finalistov a viac ako 500 repríz putovnej výstavy v Slovenskej republike a vo svete počas doterajšej existencie súťaže. Do súťaže sa od roku 2000 postupne aktívne zapájali aj mladí ľudia z Fínska, Nórska, Talianska, Uzbekistanu, Tadžikistanu, Poľska a Malty, čím projekt získal významný medzinárodný charakter.
 
Pri profilácii tohto ročníka projektu sme využili bohaté skúsenosti z minulých ročníkov, a preto sme ho realizovali v troch vzájomne prepojených úrovniach:
• celoštátna tematická výtvarná súťaž,
• putovná výstava,
• zahraničná spolupráca.

Dnes môžeme s potešením konštatovať, že pôvodný slovenský projekt Prečo som na svete rád/rada prekročil hranice štyroch kontinentov: Európa, Austrália, Amerika a Ázia.
Mimoriadne významnou sa stala v posledných rokoch práve medzinárodná spolupráca na projekte. Pripomeňme si aspoň najvýznamnejšie z nich:
Výstava vybraných výtvarných prác reprezentovala Slovensko na prestížnej pôde OSN (1998 vo Viedni a v New Yorku a opätovne v roku 2002 v  marci na pôde OSN vo Viedni)
Vybrané práce boli v roku 2000, 2001, 2002 prezentované v Helsinkách v prestížnom múzeu moderného umenia KIASMA a Sanomatalo s mediálnou podporou najväčšieho denníka v Škandinávii  HELSINKIN SANOMAT.
V roku 2001 reprezentovali Slovensko naše práce v austrálskej Cannbere, Syndney, Adelaide a v Tasmánii.
V roku 2003 sme nadviazali spoluprácu s Nórskym kráľovstvom výstavami v mestách Oslo, Molde a Trondheim a rovnako prebehli výstavy v ďalekom Uzbekistane (Taškente, Samarkande a púštnom meste Navoi). V októbri 2004 sme spoločne so zastupiteľským úradom SR v Londýne pripravili s anglickými partnermi prezentáciu projektu spolu s odborným programom.
Na jeseň 2005 sme v spolupráci so Stálou misiou SR pri OSN v Ženeve pripravili prezentáciu vybraných prác vo Švajčiarsku. Za výnimočný úspech projektu považujeme, že nad prezentáciou projektu v sídle OSN prevzal záštitu generálny riaditeľ Úradovne OSN v Ženeve p. Sergei Odzhonikidze.  V roku 2006 sme  za spolupráce Slovenského inštitútu v Poľsku realizovali výstavu vo viacerých mestách Poľska.

Štyria slovenskí autori zapojení do projektu získali prestížne ocenenia OSN.
V roku 2006 získal projekt ďalšie slovenské celoštátne ocenenie  Protidrogový čin roka
, podujatie pod záštitou prezidenta Slovenskej republiky kde bol projekt ocenený v konkurencii stoviek projektov zo Slovenska.
V novembri 2007 sme v spolupráci so Stálou misiou SR pri Rade Európy, p. veľvyslancom Emilom Kuchárom zrealizovali prezentáciu projektu na prestížnej pôde Rady Európy vo francúzskom Štrasburgu.


Ocenením výnimočnosti projektu je aj skutočnosť, že nad jubilejným 15. ročníkom prevzali záštitu p. podpredseda vlády SR pre vedomostnú spoločnosť, ľudské práva a menšiny a predseda Výboru ministrov pre drogové závislosti a kontrolu drog v SR p. Dušan Čaplovič a minister kultúry Marek Maďarič.

V pätnástom ročníku projekt naplnil, a aj vrchovato prekročil očakávania a želania organizátorov. Porota mala opätovne, tak ako v každom predošlom ročníku, neľahkú úlohu – vybrať to, čo je umelecky najkvalitnejšie, čo je myšlienkovo novátorské, čo dokáže osloviť rovesníkov. Stalo sa už dobrou a osvedčenou tradíciou, že práce, ktoré vybrala odborná porota, budú prezentovať projekt v novom školskom roku 2008/2009 na putovnej výstave u nás i v zahraničí.

Na dnešnej výstave prezentujeme 64 prác. Okrem finalistov a vybraných prác zo Slovenska ide o finálové práce z národných kôl z Fínska, Poľska, Talianska Uzbekistanu a Malty.

Do finálového slovenského celoštátneho kola 15. ročníka sa zapojilo až 249 zariadení z 1224 výtvarnými prácami, čo je najvyšší počet zariadení zapojených do projektu v celej histórii. Do súťažnej časti sa zapojilo 81 základných škôl, 24 umeleckých škôl, 68 stredných odborných škôl, 17 gymnázií, 21 detských domovov a diagnostických centier, 38 špeciálnych škôl. Prác, ktoré nespĺňali podmienky prijatia bolo len 34. Tak ako každý rok, vďaka spolupráci s Centrom pre liečbu drogových závislostí v Bratislave, v nesúťažnej kolekcii predstavujeme 17 prác mladých ľudí v procese liečby drogových závislostí. Vďaka spolupráci s Nemocnicou Philipa Pinella 19-timi prácami prispeli pacienti Kliniky drogových závislostí. Obe kolekcie prác si môžete prezrieť v priestorovej vitríne.

Keďže ide o jubilejný 15. ročník organizátori pripravili výber z histórie predošlých ročníkov projektu a výstavu realizovaných plagátov z histórie projektu.Zoznam ocenených autorov a udelených cien
15. ročníka projektu Prečo som na svete rád/rada
Mimoriadne ocenenia - zahraniční autori:
Ceny zahraničným finalistom projektu odovzdala p. Diana Štrófová,
štátna tajomníčka Ministerstva zahraničných vecí SR.

Absolútny víťaz fínskeho národného kola súťaže
Liisi Járveláinen (14), bez názvu
Helsinki

Absolútny víťaz poľského národného kola súťaže
Justyna Kondracka (17), Pranie mózgu
Grodzisk
cenu prevzal p. Tomasz Grabiński, námestník riaditeľa Poľského inštitútu v Bratislave

Absolútny víťaz talianskeho národného kola súťaže
kolektív autorov Istituto d´Arte „Passoni“
Turín
cenu prevzala p. Daniela Rozgoňová, veľvyslankyňa SR pri Organizácii spojených národov vo Viedni (1994-1998) a riaditeľka Slovenského inštitútu v Ríme v Taliansku (2008-2009)

Absolútny víťaz maltského národného kola súťaže
David  Camilleri, (17), bez názvu
Sliema
cenu prevzala p. Daniela Rozgoňová, veľvyslankyňa SR pri Organizácii spojených národov vo Viedni (1994-1998) a riaditeľka Slovenského inštitútu v Ríme v Taliansku (2008-2009)

Absolútny víťaz uzbeckého národného kola súťaže
Jalilova Renata, (18), The diary of narcoman
Taškent
Cenu prevzala p. Natália Sidorová z Taškentu, UzbekistanMimoriadne ocenenia slovenských finalistov projektu:
Cenu podpredsedu vlády SR pre európske záležitosti, ľudské práva a menšiny a predsedu Výboru ministrov pre drogové závislosti a kontrolu drog Dušana Čaploviča
odovzdal p. Imrich Šteliar, riaditeľ Národného monitorovacieho centra pre drogy;
cenu získala a prevzala Anita Oraveczová (16), Môj šťastný deň
Stredná odborná škola Ladislava Bielika, Vajanského 23, Levice

Cenu ministra kultúry Slovenskej republiky Mareka Maďariča
odovzdala p. Marcela Božíková, vedúca služobného úradu Ministerstva kultúry SR
cenu získala a prevzala Katarína Dudášová (17), Vykúpenie z „raja“
Škola úžitkového výtvarníctva J. Vydru, Dúbravská cesta 11, Bratislava

Cenu vedúceho Kancelárie Národnej rady SR Viktora Stromčeka
odovzdala p. Elena Valovičová, vedúca odelenia komunikácie s médiami a verejnosťou Kancelárie Národnej rady SR
cenu získala a prevezala Michaela Malastová (15), Čo robím vo voľnom čase
Základná škola Za vodou 14, Stará Ľubovňa

Cenu riaditeľky Generálneho sekretariátu Výboru ministrov pre drogové závislosti a kontrolu drog SR Zuzany Mikovej a realizovaný návrh na pohľadnicu
odovzdala p. Zuzana Miková, riaditeľka generálneho sekretariátu Výboru ministrov pre drogové závislosti a kontrolu drog
cenu získal a prevzal Michal Sivčák (15), Iný úlet
Základná škola s materskou školou, Novoť

Cenu generálneho riaditeľa Národného osvetového centra Jána Tazberíka
odovzdal osobne p. Ján Tazberík, generálny riaditeľ Národného osvetového centra
cenu získala a prevzala Andrea Andrášová (16), Čaro galaxie
Základná škola Dr. Milana Hodžu s materskou školou, Škarniclova 1, Bratislava

Cenu riaditeľa Úradu boja proti organizovanej kriminalite Prezídia Policajného zboru Ivana Ševčíka
odovzdal p. Ivan Ševčík, riaditeľ Úradu boja proti organizovanej kriminalite Prezídia Policajného zboru a Milan Bodocký, riaditeľ odboru koordinácie a kriminálnych analýz Úradu boja proti organizovanej kriminalite Prezídia Policajného zboru Policajného zboru SR
cenu získal  a prevzal Stanislav Banás (17), Faith of color
Stredná odborná škola Ladislava Bielika, Vajanského 23, Levice

Cenu náčelníčky mestskej polície Bratislava Zuzany Zajacovej
odovzdala p. Zuzana Zajacová, náčelníčka mestskej polície Bratislava
cenu získala a prevzala Dominika Valkovičová (16), Help
Stredná odborná škola Ladislava Bielika, Vajanského 23, Levice

Cenu starostu mestskej časti Bratislava, Petržalka Milana Ftáčnika
odovzdal p. Milan Ftáčnik, starosta mestskej časti Bratislava, Petržalka
cenu získala a prevzala Barbara Hervayová (15), Slnečnice
Špeciálna základná škola, Školská 116, Lehnice

Cenu primátora mesta Tisovec Petra Mináča
odovzdal primátor mesta Tisovec p. Peter Mináč
cenu získala a prevzala Barbara Kršková (16), Dancing with the enemy
Súkromná stredná priemyselná škola animovanej tvorby, Vlastenecké námestie1, BratislavaKategória: prvých tristo prác
Ceny odovzdala p. Marcela Božíková, vedúca služobného úradu ministra kultúry SR.

1. miesto:
cenu získal a prevzal Adam Siekel (15), Prepáč
Základná škola Sv. Dominika Savia, Školská ulica 36, Dubnica nad Váhom
2. miesto:
cenu odovzdala p. Aneta Marenčíková, riaditeľka kancelárie vedúcej Služobného úradu ministra kultúry SR
cenu získala a prevzala Mária Švecová (17), Alkohol zabíjal I.
Stredná odborná škola A. Dubčeka 963/2, Vranov nad Topľou
3. miesto a realizovaný návrh na tričko:
cenu získal a prevzal Patrik Trúchly (14), Moja rodina – moje sny
Spojená škola – Špeciálna základná škola internátna pre žiakov s NKS Pod kalváriou 941, TopoľčanyKategória: maľba
Ceny odovzdala p. Miriam Grófová, riaditeľka kancelárie ministra kultúry SR.

1.miesto:
cenu získal a prevzal Demeter Štefan (17), Tunel života
Stredná odborná škola Ladislava Bielika, Vajanského 23, Levice
2.miesto:
cenu získala a prevzala Stanislava Horňáčková (16), Happy day
Stredná odborná škola Ladislava Bielika, Vajanského 23, Levice
3. miesto:
cenu získala a prevzala Mária Vagašová (16), Živá Európa
Obchodná akadémia Murgašova 94, PopradKategória: kresba a grafika
Ceny odovzdala p. Ingrid Hupková, generálna manažérka projektu a riaditeľka kabinetu sociálnej prevencie Národného osvetového centra.

1. miesto:
cenu získala a prevzala Zuzana Pustaiová (18), Fľaša života
Stredná odborná škola Ladislava Bielika, Vajanského 23, Levice
2. miesto:
cenu získala a prevzala Kristína Bartfayová (17), Máš problém?
Drogy ho (ne)vyriešia, Stredná odborná škola, Mieru 23, Kalvária nad Hronom
3. miesto: neudelenéKategória: koláž
Ceny odovzdala p. Jana Kresáková, generálna riaditeľka sekcie menšinových a regionálnych kultúr MK SR.

1. miesto: neudelené
2. miesto:
cenu získala a prevzala  Zuzana Kurucová (16), Colors of world
Stredná odborná škola Ladislava Bielika, Vajanského 23, Levice
2. miesto: cenu získala a prevzala Klaudia Krkošová (17), Hrozba
Stredná odborná škola Ladislava Bielika, Vajanského 23, Levice
3. miesto: neudelenéKategória: základné školy
Ceny odovzdal p. Ján Tazberík, generálny riaditeľ Národného osvetového centra.

1. miesto: neudelené
2. miesto:
cenu získala a prevzala Denisa Dubničková (15), Môj ostrov pokladov
Základná škola s materskou školou, Pod hájom 967, Dubnica nad Váhom 018 41
3. miesto:
cenu získala a prevzala Dominika Harmadyová (15), Neuveriteľná radosť
Základná škola A. Kmeťa, M. R. Štefánika 34, Levice
3.miesto:
cenu získala a prevzala Hajnalka Biróová (15), Fajčenie škodí zdraviu
Základná škola s VJM Móra Jókaiho, Ul. Mieru,  KomárnoKategória: umelecké školy
Ceny odovzdala p. Ingrid Hupková, generálna manažérka projektu a riaditeľka kabinetu sociálnej prevencie Národného osvetového centra.

1. miesto a realizovaný návrh na pohľadnicu:
cenu získala a prevzala Kristína Drinková (15), Kedy to skončí?
Škola úžitkového výtvarníctva J. Vydru, Dúbravská cesta 11, Bratislava
2. miesto:
cenu získala a prevzala Nikola Pohronská (15), Krátka cesta
Základná umelecká škola, J. Cikkera, Štefánikovo nábrežie 6, Banská Bystrica
3. miesto:
cenu získal a prevzal Lukáš Dubníček (14), bez názvu
Základná umelecká škola, Exnárova 6 , BratislavaKategória: detské domovy a diagnostické centrá
Ceny odovzdala p. Barbora Kucharová, riaditeľka OZ Prima.

1. miesto:
cenu získal a prevzal Dávid Magnus (14), Preto som na svete rád, lebo mám veľa priateľov – náramok priateľstva
Diagnostické centrum, Opatovská cesta 101, Košice
2. miesto:
cenu získala a prevzala Karin Filkornová (15), bez názvu
Diagnostické centrum Lietavská Lúčka, Skalka 36, Lietavská Lúčka
3. miesto:
cenu odovzdala p. Emília Skalská, z odboru špeciálnych škôl, špeciálnych výchovných zariadení a poradenských zariadení Ministerstva školstva SR
cenu získala a prevzala  Mária Oravcová (14), Zdravé rozkvitnuté srdce pre všetkých
Detský domov Dobšiná, Nová 809, DobšináKategória: špeciálne školy
Ceny odovzdala p. Darina Jahelková, oddelenie komunikácie s médiami a  verejnosťou Kancelárie Národnej rady SR.                     
1. miesto:
cenu získala a prevzala Ninka Škodová (21), bez názvu
Praktická škola, Švabinského 7, Bratislava
2. miesto:
cenu získala a prevzala Alžbetka Marettová (14), Milujem prírodu a bicykel
Špeciálna základná škola pre telesne postihnutých žiakov, Matúškova 1631, Dolný Kubín
3. miesto:
cenu získal a prevzal Dávid Hangurbadžo (14), Môj svet je omyl
Špeciálna základná škola, Zimná 21, Spišská Belá


Pokračujeme 16. ročníkom projektu v druhej desaťročnici. Je možné, že sa spolu stretneme na niektorej z 25 putovných výstav na Slovensku.