Preskočiť na obsah

Z recenzie

... Publikácia predstavuje pestrý súbor cielene vybraných aktivít a techník, s ktorými majú autorky nesporne dlhoročné praktické skúsenosti v oblasti preventívnej práce so skupinou. Z vybraných hier „cítiť“, že zážitkový spôsob skupinovej práce je autorkám blízky a vidia v ňom zmysel. Autorky jednoducho vedia, o čom píšu, a ich práca má okrem „srdca“ i „hlavu a pätu“.

Mgr. Bibiana Helexová

 

Mgr. Bibiana Helexová

V roku 1998 skončila štúdium jednoodborovej psychológie na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave so zameraním na poradenskú psychológiu. V diplomovej práci sa venovala terapeutickému využitiu zvierat v práci s deťmi. Počas posledného ročníka štúdií pôsobila v Súkromnej hotelovej akadémii HaGMa, s. r. o. v Podunajských Biskupiciach ako externá spolupracovníčka – vyučovala predmet psychológia. V rámci vysokoškolského štúdia získala pedagogické minimum. V roku 1997 začala pracovať ako psychologička v Pedagogicko-psychologickej poradni Bratislava III., v oddelení Centra výchovnej a psychologickej prevencie, kde je zamestnaná doteraz. V rámci svojej činnosti sa zameriava na vedenie rovesníckych skupín (problémové triedne kolektívy, dobrovoľné skupiny zamerané na osobnostný rozvoj…), prípravu a realizáciu vzdelávacích aktivít pre pedagogických pracovníkov ZŠ a študentov VŠ, tvorbu projektov a v neposlednom rade na individuálnu prácu s klientom a diagnostiku. Vo sfére poradenstva a terapie sú predmetom jej profesionálneho záujmu práca s mládežou v pubertálnom veku a problémy v komunikácii deti vs. rodičia. Vo svojej lektorskej činnosti sa intenzívne venuje oblasti riešenia konfliktov a komunikácie (cez OSF absolvovala workshop Zdravý životný štýl, má praktické skúsenosti zo seminára o riešení konfliktov, ktorý organizoval Aleš Bednařík a iné). Spolupracovala aj s komerčnými inštitúciami pri vedení školení komunikačných a sociálnych zručností pracovníkov z rôznych oblastí, absolvovala tréning facilitátorov, zameraný na vedenie skupín. V roku 2006 ukončila dlhodobý intenzívny výcvik v psychoterapii zameranej na človeka (PCA). Je spoluzakladateľka a aktívna členka Občianskeho združenia Kvapka, ktoré sa špecializuje na prípravu a realizáciu projektov skupinovej práce s deťmi a mládežou (pobytové aktivity s rovesníckymi skupinami, voľnočasové aktivity…), ako aj na vzdelávacie aktivity pre rodičov, učiteľov, študentov a i. Vychádzajúc z praktických skúseností a poznatkov, aktívne sa podieľala na tvorbe publikácií Poklady v nás (praktická príručka na sebapoznávanie a rozvíjanie niektorých sociálnych zručností detí predškolského veku, vydaná MC BA v roku 2002) a Skupinové zážitky (interná príručka pre pracovníkov PPP, CVaPP a ďalších, vydaná za pomoci PF a Občianskeho združenia Kvapka v roku 2004).