Preskočiť na obsah

Vranov nad Topľou

Hornozemplínske osvetové stredisko
Sídl. 1. mája 74
093 01 Vranov nad Topľou

Riaditeľka: Mgr. Anna Gdovinová
Telefón: 057/4422 871, 057/4422 871 kl. 24
Fax: 057/4423 838
e-mail: hzos@stonline.sk