Preskočiť na obsah

Trebišov

Regionálne osvetové stredisko v Trebišove
ul. SNP 1049/76
075 01  Trebišov

Riaditeľka: Mgr. Beata Kereštanová
Telefón: 056/6725 620, 056/6722 781
Fax: 056/6722 783
e-mail: reg.osvet.stred.tv@stonline.sk, bkerestanova@centrum.sk
web-stránka: www.rostv.sk