Preskočiť na obsah

Trebišov

Múzeum a kultúrne centrum južného Zemplína v Trebišove
ul. SNP 1049/76
075 01  Trebišov

Poverená vedením: Emília Vitková
Telefón: 056/6725 620, 056/6722 781
Fax: 056/6722 783
e-mail: reg.osvet.stred.tv@stonline.sk, emilia.vitkova@muzeumtv.sk

riaditeľka múzea:
Mgr. Beáta Kerešťanová
telefón: +421 56 6722234
web-stránka: www.muzeumtv.sk