Bratislavský kraj
Krajské kolo

Strunobranie
Svätý Jur
Malokarpatské osvetové stredisko
uzávierka prihlášok 23.04.2019
termín konania
26. – 27. apríla 2019

Trnavský kraj
Krajské kolo

Strunobranie
Galanta
Galantské osvetové stredisko
uzávierka prihlášok 20.06.2019
termín konania
2. júna 2019

Nitriansky kraj
Krajské kolo

Strunobranie
Námestie M. R. Štefánika, Topoľčany
Tribečské osvetové stredisko
uzávierka prihlášok 03.07.2019
termín konania
13. júla 2019

Trenčiansky kraj
Krajské kolo

Strunobranie
Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi
Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi
uzávierka prihlášok 26.04.2019
termín konania
11. mája 2019

Aktuálne sa nerealizuje žiadne kolo súťaže

Banskobystrický kraj
Krajské kolo

Strunobranie
Amfiteáter v športovom areáli, Medzibrod
Stredoslovenské osvetové stredisko
uzávierka prihlášok 20.06.2019
termín konania
6. júla 2019

Prešovský kraj
Krajské kolo

Strunobranie
Bardejov
Hornošarišské osvetové stredisko v Bardejove
uzávierka prihlášok 20.05.2019
termín konania
16. júna 2019

Aktuálne sa nerealizuje žiadne kolo súťaže