Bratislavský kraj
Krajské kolo

Spievaj, hraj a tancuj
DK Zrkadlový Háj
Malokarpatské osvetové stredisko
uzávierka prihlášok 31.03.2019
termín konania
13. 4. 2019

Trnavský kraj
Krajské kolo

Šaffova ostroha
DK Križovany nad Dudváhom
Trnavské osvetové stredisko
uzávierka prihlášok 22.03.2019
termín konania
4. 4. 2019

Nitriansky kraj
Krajské kolo

Šaffova ostroha
DK Jur nad Hronom
Regionálne osvetové stredisko v Leviciach
uzávierka prihlášok 07.04.2019
termín konania
7. 4. 2019

Trenčiansky kraj
Krajské kolo

Zatancujme si
Kino Hviezda Trenčín
Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne
uzávierka prihlášok 28.03.2019
termín konania
6. 4. 2019

Žilinský kraj, Banskobystrický kraj
Krajské kolo

Šaffova ostroha
DK Železničiarov Zvolen
Podpolianske osvetové stredisko
uzávierka prihlášok 04.04.2019
termín konania
13. 4. 2019

Žilinský kraj, Banskobystrický kraj
Krajské kolo

Šaffova ostroha
DK Železničiarov Zvolen
Podpolianske osvetové stredisko
uzávierka prihlášok 04.04.2019
termín konania
13. 4. 2019

Prešovský kraj
Krajské kolo

Šaffova ostroha
MSDK Vranov nad Topľou
Hornozemplínske osvetové stredisko
uzávierka prihlášok 25.03.2019
termín konania
31. 3. 2019

Košický kraj
Krajské kolo

Šaffova ostroha
DK Bidovce
Kultúrne centrum Abova
uzávierka prihlášok 29.03.2019
termín konania
31. 3. 2019