Aktuálne sa nerealizuje žiadne kolo súťaže

Trnavský kraj
Krajské kolo

Mládež spieva
Divadelná sála MsKS Benedeka Csaplára, Korzo Bélu Bartóka, Dunajská Streda
Žitnoostrovské osvetové stredisko
uzávierka prihlášok 03.04.2019
termín konania
9. apríla 2019

Nitriansky kraj
Krajské kolo

Mládež spieva
Cisársko-kráľovská Jazdiareň, Nové Zámky
Regionálne osvetové stredisko v Nových Zámkoch
uzávierka prihlášok 22.03.2019
termín konania
10. apríla 2019

Trenčiansky kraj
Krajské kolo

Mládež spieva
Dom kultúry Ilava
Považské osvetové stredisko v Považskej Bystrici
uzávierka prihlášok 08.04.2019
termín konania
26. apríla 2019

Aktuálne sa nerealizuje žiadne kolo súťaže

Banskobystrický kraj
Krajské kolo

Mládež spieva
Koncertná sála ZUŠ J. Cikkera, Banská Bystrica
Stredoslovenské osvetové stredisko
uzávierka prihlášok 03.04.2019
termín konania
12. apríla 2019

Prešovský kraj
Krajské kolo

Mládež spieva
Mestský dom kultúry, Vranov nad Topľou
Hornozemplínske osvetové stredisko
uzávierka prihlášok 22.03.2019
termín konania
10. apríla 2019

Košický kraj
Krajské kolo

Mládež spieva
Zemplínske osvetové stredisko, Michalovce
Zemplínske osvetové stredisko
uzávierka prihlášok 25.03.2019
termín konania
5. apríla 2019