Bratislavský kraj
Krajské kolo

Lednické Rovne
Šenkvice
Malokarpatské osvetové stredisko
uzávierka prihlášok 13.10.2018
termín konania
14. 10. 2018

Trnavský kraj
Krajské kolo

Lednické Rovne
Šúrovce
Trnavské osvetové stredisko
uzávierka prihlášok 06.10.2018
termín konania
7. 10. 2018

Nitriansky kraj
Krajské kolo

Lednické Rovne
Komárno
Regionálne osvetové stredisko v Komárne
uzávierka prihlášok 27.04.2019
termín konania
28.4.2019

Trenčiansky kraj
Krajské kolo

Memorial Jozefa Baroša
Horný Lieskov
Považské osvetové stredisko v Považskej Bystrici
uzávierka prihlášok 12.04.2019
termín konania
19.5.2019

Aktuálne sa nerealizuje žiadne kolo súťaže

Banskobystrický kraj
Krajské kolo

Jána Levoslava Bellu
Kremnica
Pohronské osvetové stredisko
uzávierka prihlášok 10.04.2019
termín konania
12.5.2019

Prešovský kraj
Krajské kolo

Lednické Rovne
Levoča
Podtatranské osvetové stredisko
uzávierka prihlášok 30.09.2018
termín konania
18.11.2018

Aktuálne sa nerealizuje žiadne kolo súťaže