Bratislavský kraj
Krajské kolo

AMFO
Senec, Mestské kultúrne stredisko
Malokarpatské osvetové stredisko
uzávierka prihlášok 01.04.2019
termín konania
30. 4. - 23. 5. 2019

Dunajská Streda
Regionálne kolo

AMFO
Dunajská Streda
Žitnoostrovské osvetové stredisko
uzávierka prihlášok 01.03.2019
termín konania
3. 4. - 26.4. 2019

Senica, Skalica
Regionálne kolo

Náhlikova Senica
Senica, Záhorské osvetové stredisko
Záhorské osvetové stredisko
uzávierka prihlášok 17.01.2019
termín konania
1.3. – 31.3. 2019

Trnava, Piešťany, Hlohovec
Regionálne kolo

Trnavský objektív
Trnava, Západoslovenské múzeum
Trnavské osvetové stredisko
uzávierka prihlášok 31.01.2019
termín konania
18. 3. – 20. 5. 2019

Komárno
Regionálne kolo

AMFO
Komárno, MsKS
Regionálne osvetové stredisko v Komárne
uzávierka prihlášok 10.03.2019
termín konania
5. 4. – 2. 5. 2019

Levice
Regionálne kolo

AMFO
Levice, Dituria SC
Regionálne osvetové stredisko v Leviciach
uzávierka prihlášok 15.02.2019
termín konania
12.3. - 31.3. 2019

Nitra, Šaľa, Zlaté Moravce
Regionálne kolo

AMFO
Nitra, Krajské osvetové stredisko
Krajské osvetové stredisko v Nitre
uzávierka prihlášok 22.02.2019
termín konania
4. – 26. 4. 2019

Nové Zámky
Regionálne kolo

AMFO
Regionálne osvetové stredisko v Nových Zámkoch
Regionálne osvetové stredisko v Nových Zámkoch
uzávierka prihlášok 09.03.2019
termín konania
4. 4. - 30. 4. 2019

Topoľčany
Regionálne kolo

AMFO
Tribečské osvetové stredisko v Topoľčanoch
Tribečské osvetové stredisko
uzávierka prihlášok 18.04.2019
termín konania
26. 4. 2019

Prievidza, Partizánske
Regionálne kolo

PRIZMA
Prievidza, Regionálne kultúrne centrum
Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi
uzávierka prihlášok 14.01.2019
termín konania
23. 1. 2019 - 22. 2. 2019

Považská Bystrica, Púchov, Ilava
Regionálne kolo

AMFO
Považské osvetové stredisko v Považskej Bystrici
Považské osvetové stredisko v Považskej Bystrici
uzávierka prihlášok 20.02.2019
termín konania
Bude upresnený.

Trenčín, Nové Mesto nad Váhom, Myjava, Bánovce nad Bebravou
Regionálne kolo

AMFO
Trenčín, Trenčiansky samosprávny kraj
Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne
uzávierka prihlášok 15.04.2019
termín konania
7. 6. – 19. 7. 2019

Čadca, Kysucké Nové Mesto
Regionálne kolo

AMFO
Čadca, Dom kultúry
Kysucké kultúrne stredisko v Čadci
uzávierka prihlášok 19.02.2019
termín konania
1. – 31. 3. 2019

Liptovský Mikuláš, Ružomberok
Regionálne kolo

AMFO
Liptovský Mikuláš
Liptovské kultúrne stredisko
uzávierka prihlášok 11.04.2019
termín konania
3.– 30. 4. 2019

Martin
Regionálne kolo

AMFO
Martin, Turčianske kultúrne stredisko
Turčianske kultúrne stredisko v Martine
uzávierka prihlášok 29.03.2019
termín konania
17. 4. – 13. 5. 2019

Dolný Kubín
Regionálne kolo

AMFO
Dolný Kubín
Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne
uzávierka prihlášok 22.03.2019
termín konania
1. - 28. 4. 2019

Žilina
Regionálne kolo

AMFO
Žilina, Makovického dom
Krajské kultúrne stredisko v Žiline
uzávierka prihlášok 27.02.2019
termín konania
30. 1. – 20. 2. 2019

Zvolen
Regionálne kolo

AMFO
Zvolen, Podpolianske osvetové stredisko
Podpolianske osvetové stredisko
uzávierka prihlášok 14.12.2018
termín konania
4. 2. - 28. 2. 2019 (7. 2. 2019 vyhodnotenie)

Banská Bystrica, Brezno
Regionálne kolo

AMFO
Stredoslovenské osvetové stredisko Banská Bystrica
Stredoslovenské osvetové stredisko
uzávierka prihlášok 05.04.2019
termín konania
9. 4. - 30. 4. 2019

Banská Štiavnica, Žarnovica, Žiar nad Hronom
Regionálne kolo

AMFO
Pohronské osvetové stredisko v Žiari nad Hronom
Pohronské osvetové stredisko
uzávierka prihlášok 28.03.2019
termín konania
1. – 30. 4. 2019

Veľký Krtíš
Regionálne kolo

AMFO
KD Veľký Krtíš
Hontiansko-ipeľské osvetové stredisko
uzávierka prihlášok 04.02.2019
termín konania
11. - 22. 2. 2019

Lučenec
Regionálne kolo

AMFO
Novohradské múzeum a galéria v Lučenci
Novohradské osvetové stredisko
uzávierka prihlášok 06.03.2019
termín konania
4.10. - 4. 11. 2018

Rimavská Sobota
Regionálne kolo

AMFO
Gemersko-malohontské osvetové stred. Rimavská Sobota
Gemersko-malohontské osvetové stredisko
uzávierka prihlášok 10.04.2019
termín konania
15. – 26. 4. 2019

Humenné, Snina, Medzilaborce
Regionálne kolo

H/AMFO Roberta Spielmanna
Humenné, Vihorlatské múzeum
Vihorlatské múzeum v Humennom
uzávierka prihlášok 20.01.2019
termín konania
1. – 28. 2. 2019

Stará Ľubovňa
Regionálne kolo

AMFO
Stará Ľubovňa
Ľubovnianske osvetové stredisko
uzávierka prihlášok 25.02.2019
termín konania
15. – 30. 3. 2019

Svidník, Stropkov, Prešov, Sabinov
Regionálne kolo

AMFO
Stropkov, Kultúrne stredisko
Podduklianske osvetové stredisko
uzávierka prihlášok 29.03.2019
termín konania
5. 4. – 30. 4. 2019

Vranov nad Topľou
Regionálne kolo

Foto Vranov
Hornozemplínske osvetové stredisko, Vranov nad Topľou
Hornozemplínske osvetové stredisko
uzávierka prihlášok 28.02.2019
termín konania
20. 3.– 24. 4. 2019

Poprad, Kežmarok, Levoča
Regionálne kolo

AMFO
POS Poprad
Podtatranské osvetové stredisko
uzávierka prihlášok 04.03.2019
termín konania
26. 3. - 18. 4. 2019

Bardejov
Regionálne kolo

AMFO
Hornošarišské osvetové stredisko v Bardejove
Hornošarišské osvetové stredisko v Bardejove
uzávierka prihlášok 28.02.2019
termín konania
6. - 25. 3. 2019

Košice
Regionálne kolo

AMFO
KCÚBaR Košice
Kultúrne centrum Údolia Bodvy a Rudohoria
uzávierka prihlášok 12.03.2019
termín konania
3. – 30. 4. 2019

Rožňava
Regionálne kolo

AMFO
Rožňava, Dom tradičnej kultúry Gemera
Gemerské osvetové stredisko
uzávierka prihlášok 08.03.2019
termín konania
15. 3. – 12. 4. 2019

Michalovce
Regionálne kolo

AMFO
Michalovce, Galéria ZOS
Zemplínske osvetové stredisko
uzávierka prihlášok 29.03.2019
termín konania
12. 4. – 3. 5. 2019

Spišská Nová Ves, Gelnica
Regionálne kolo

AMFO
Spišské osvetové stredisko v Spišskej Novej Vsi
Spišské osvetové stredisko v Spišskej Novej Vsi
uzávierka prihlášok 08.03.2019
termín konania
28. 3. - 28. 4. 2019

Kráľovský Chlmec
Regionálne kolo

AMFO
Kultúrne centrum Medzibodrožia a Použia
Kultúrne centrum Medzibodrožia a Použia
uzávierka prihlášok 26.04.2019
termín konania
Bude upresnený.