Národné osvetové centrum
Námestie SNP č. 12
812 34 Bratislava 1
www.nocka.sk

Výtvarné spektrum - intermédiá

prihláška na súťaž

Typ kola Termín a miesto Hlavný organizátor Kontakt
Celoštátne kolo 6. 9. 2019
Trenčiansky hrad v Trenčíne
Národné osvetové centrum Mgr. Daniela KLIMANTOVÁ
daniela.klimantova@nocka.sk

02/204 71 246


(fotografický záznam alebo videozáznam akčného umenia, land-artu, inštalácie, site-specific art, street art, video art atď.)

Dielo 1

Povinné prílohyVaša prihláška bude zaradená do súťaže až po doručení uvedených diel organizátorovi.

Informácie o spracúvaní osobných údajov
Národné osvetové centrum © 2019