Národné osvetové centrum
Námestie SNP č. 12
812 34 Bratislava 1
www.nocka.sk

Vidiečanova Habovka

prihláška na súťaž

Typ kola Región Termín a miesto Hlavný organizátor Kontakt
Regionálne kolo Lučenec, Poltár 15. 6. 2019
Buzitka
Novohradské osvetové stredisko Mária Ambrušová
noslc@noslc.sk

047/43 315 34

Informácie o spracúvaní osobných údajov
Národné osvetové centrum © 2019