Národné osvetové centrum
Námestie SNP č. 12
812 34 Bratislava 1
www.nocka.sk

Vidiečanova Habovka

prihláška na súťaž

Roztoky Banské

Typ kola Región Termín a miesto Hlavný organizátor Kontakt
Regionálne kolo Vranov nad Topľou 9. 6. 2019
Banské
Hornozemplínske osvetové stredisko Emília Krišťanová
hzos.kristanova@gmail.com
0940322237
057/4422871

Informácie o spracúvaní osobných údajov
Národné osvetové centrum © 2020