Národné osvetové centrum
Námestie SNP č. 12
812 34 Bratislava 1
www.nocka.sk

Vidiečanova Habovka

prihláška na súťaž

Festival hudobného folklóru

Typ kola Región Termín a miesto Hlavný organizátor Kontakt
Regionálne kolo Veľký Krtíš 15. 6. 2019
Dolné Plachtince
Hontiansko-ipeľské osvetové stredisko Mária Beňová
maria.matiasova@gmail.com

047/48 31 465

Informácie o spracúvaní osobných údajov
Národné osvetové centrum © 2019