Národné osvetové centrum
Námestie SNP č. 12
812 34 Bratislava 1
www.nocka.sk

Vidiečanova Habovka

prihláška na súťaž

Nôty Gemera a Malohontu

Typ kola Región Termín a miesto Hlavný organizátor Kontakt
Regionálne kolo Revúca, Rimavská Sobota 14. 9. 2019
Jelšava
Gemersko-malohontské osvetové stredisko Mgr. Stanislava Zvarová
folklorgmos@rsnet.sk

047/56 31 095

Informácie o spracúvaní osobných údajov
Národné osvetové centrum © 2019