Národné osvetové centrum
Námestie SNP č. 12
812 34 Bratislava 1
www.nocka.sk

Vidiečanova Habovka

prihláška na súťaž

Typ kola Región Termín a miesto Hlavný organizátor Kontakt
Regionálne kolo Svidník, Stropkov 8. 9. 2019
Vyšná Olšava
Podduklianske osvetové stredisko Marta Bojkasová
pos-zuc2@svitel.sk
0908 310 665

Informácie o spracúvaní osobných údajov
Národné osvetové centrum © 2019