Národné osvetové centrum
Námestie SNP č. 12
812 34 Bratislava 1
www.nocka.sk

Vidiečanova Habovka

prihláška na súťaž

Spievam, spievaš, spievame

Typ kola Región Termín a miesto Hlavný organizátor Kontakt
Regionálne kolo Banská Štiavnica, Žiar nad Hronom, Žarnovica 21. 9. 2019
Voznica
Pohronské osvetové stredisko Mgr. Judita Frantová
pos.folklor@gmail.com

045/67 81 304

Informácie o spracúvaní osobných údajov
Národné osvetové centrum © 2019