Národné osvetové centrum
Námestie SNP č. 12
812 34 Bratislava 1
www.nocka.sk

Vidiečanova Habovka

prihláška na súťaž

Typ kola Región Termín a miesto Hlavný organizátor Kontakt
Regionálne kolo Martin, Turčianske Teplice 23. 08. 2019
Martin
Turčianske kultúrne stredisko v Martine Mgr. Jarmila Kollárová
folklor@tks.sk
0917 494 708
043/413 23 94

Informácie o spracúvaní osobných údajov
Národné osvetové centrum © 2019