Národné osvetové centrum
Námestie SNP č. 12
812 34 Bratislava 1
www.nocka.sk

Vidiečanova Habovka

prihláška na súťaž

Piesne domova

Typ kola Región Termín a miesto Hlavný organizátor Kontakt
Regionálne kolo Kysucké Nové Mesto, Čadca 8. 9. 2019
Čadca
Kysucké kultúrne stredisko v Čadci Mgr. Iveta Buková Štětinová
iveta.stetinova@vuczilina.sk

041/4331250

Informácie o spracúvaní osobných údajov
Národné osvetové centrum © 2019