Národné osvetové centrum
Námestie SNP č. 12
812 34 Bratislava 1
www.nocka.sk

Vidiečanova Habovka

prihláška na súťaž

Veruže mi zahraj

Typ kola Región Termín a miesto Hlavný organizátor Kontakt
Regionálne kolo Liptovský Mikuláš, Ružomberok 8. 9. 2019
Liptovský Hrádok
Liptovské kultúrne stredisko Jana Veselovská
jveselovska@vuczilina.sk
0905 832 950

Informácie o spracúvaní osobných údajov
Národné osvetové centrum © 2019