Národné osvetové centrum
Námestie SNP č. 12
812 34 Bratislava 1
www.nocka.sk

Vidiečanova Habovka

prihláška na súťaž

Stretnutie s piesňou

Typ kola Región Termín a miesto Hlavný organizátor Kontakt
Regionálne kolo Dolný Kubín, Námestovo, Tvrdošín 23. 6. 2019
Dlhá nad Oravou
Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne Mgr. Miroslava Polohová Ivanová
folklor@osvetadk.sk
0905 637 085

Informácie o spracúvaní osobných údajov
Národné osvetové centrum © 2019