Národné osvetové centrum
Námestie SNP č. 12
812 34 Bratislava 1
www.nocka.sk

Hviezdoslavov Kubín - detskí recitátori

prihláška na súťaž


1. postupujúci recitátor

Informácie o postupujúcom recitátorovi 1

Informácie o predlohe recitátora 1

Povinné prílohy k recitátorovi 1Povinné prílohy organizátora

Prihlášky a výsledky posielam

Informácie o spracúvaní osobných údajov
Národné osvetové centrum © 2020