Národné osvetové centrum
Námestie SNP č. 12
812 34 Bratislava 1
www.nocka.sk

FEDIM

prihláška na súťaž

Divadelná Šuňava

Typ kola Región Termín a miesto Hlavný organizátor Kontakt
Regionálne kolo Poprad, Kežmarok, Levoča 21. - 22. marca 2020
Kultúrny dom, Šuňava
Podtatranské osvetové stredisko Bc. Zuzana Barilová
osvetapp@stonline.sk
0907 144 637
052/772 24 66

Povinné prílohy

Textová predloha inscenácie* - Textová príloha nebude zverejnená ani verejne šírená
( Povolený formát TXT, RTF, DOC(X), PDF - max. veľkosť 15MB)

Priložiť propagáciu súboru

1. Slovo o súbore, inscenácii a jej autoroch*
2. Fotografie, plagáty, bulletiny*
(max 5 príloh spolu do veľkosti 15MB)
Informácie o spracúvaní osobných údajov
Národné osvetové centrum © 2020