Národné osvetové centrum
Námestie SNP č. 12
812 34 Bratislava 1
www.nocka.sk

FEDIM

prihláška na súťaž

AMDIV 2020

Typ kola Región Termín a miesto Hlavný organizátor Kontakt
Regionálne kolo Žiar nad Hronom, Banská Štiavnica, Žarnovica 14. marca 2020
Pohronské osvetové stredisko
Pohronské osvetové stredisko Laura Mikulová
divadlo@osvetaziar.sk
0949 721 782
045/678 13 01

Povinné prílohy

Textová predloha inscenácie* - Textová príloha nebude zverejnená ani verejne šírená
( Povolený formát TXT, RTF, DOC(X), PDF - max. veľkosť 15MB)

Priložiť propagáciu súboru

1. Slovo o súbore, inscenácii a jej autoroch*
2. Fotografie, plagáty, bulletiny*
(max 5 príloh spolu do veľkosti 15MB)
Informácie o spracúvaní osobných údajov
Národné osvetové centrum © 2020