Národné osvetové centrum
Námestie SNP č. 12
812 34 Bratislava 1
www.nocka.sk

FEDIM

prihláška na súťaž

DIVADELNÉ KONFRONTÁCIE

Typ kola Región Termín a miesto Hlavný organizátor Kontakt
Krajské kolo Bratislavský kraj
3. - 4. apríla 2020
Dom kultúry Pezinok
Malokarpatské osvetové stredisko Jarmila Hnatová
hnatova@moska.sk
0905 472 051
033/643 34 89

Povinné prílohy

Textová predloha inscenácie* - Textová príloha nebude zverejnená ani verejne šírená
( Povolený formát TXT, RTF, DOC(X), PDF - max. veľkosť 15MB)

Priložiť propagáciu súboru

1. Slovo o súbore, inscenácii a jej autoroch*
2. Fotografie, plagáty, bulletiny*
(max 5 príloh spolu do veľkosti 15MB)
Informácie o spracúvaní osobných údajov
Národné osvetové centrum © 2020