Národné osvetové centrum
Námestie SNP č. 12
812 34 Bratislava 1
www.nocka.sk

Eniki beniki

prihláška na súťaž

Typ kola Región Termín a miesto Hlavný organizátor Kontakt
Regionálne kolo Vranov nad Topľou 31. 3. 2019
Kultúrny dom Vranov nad Topľou
Hornozemplínske osvetové stredisko Emília Krišťanová
hzos.kristanova@gmail.com
0940322237
057/4422871

Povinné prílohy

Charakteristika kolektívu (rok vzniku, história, repertoár)
( Povolený formát TXT, RTF, DOC(X), PDF - max. veľkosť 15MB)

Propagácia kolektívu (fotografie, plagáty, bulletiny)
(max 5 príloh spolu do veľkosti 15MB)

Informácie o spracúvaní osobných údajov
Národné osvetové centrum © 2020