Národné osvetové centrum
Námestie SNP č. 12
812 34 Bratislava 1
www.nocka.sk

Divadlo a deti

prihláška na súťaž

Zemplínska scénická jar

Typ kola Región Termín a miesto Hlavný organizátor Kontakt
Regionálne kolo Michalovce, Sobrance 19. marca 2020
MsKS Michalovce
Zemplínske osvetové stredisko Mgr. Lucia Vetrecinová
lucia.spakova@zosmi.sk

056/644 13 48

Povinné prílohy

Textová predloha inscenácie - Textová príloha nebude zverejnená ani verejne šírená *
( Povolený formát TXT, RTF, DOC(X), PDF - max. veľkosť 15MB)

Priložiť propagáciu súboru

1. Slovo o súbore, inscenácii a jej autoroch*
2. Fotografie, plagáty, bulletiny*
(max 5 príloh spolu do veľkosti 15MB)
Informácie o spracúvaní osobných údajov
Národné osvetové centrum © 2020