Národné osvetové centrum
Námestie SNP č. 12
812 34 Bratislava 1
www.nocka.sk

Divadlo a deti

prihláška na súťaž

Divadelný Ďurkov

Typ kola Región Termín a miesto Hlavný organizátor Kontakt
Regionálne kolo Ďurkov, Ruskov 11. marca 2020
KD Ďurkov
Kultúrne centrum Abova Katarína Končová
katarina.koncova@vucke.sk
0917 525 665
055/696 58 07

Povinné prílohy

Textová predloha inscenácie - Textová príloha nebude zverejnená ani verejne šírená *
( Povolený formát TXT, RTF, DOC(X), PDF - max. veľkosť 15MB)

Priložiť propagáciu súboru

1. Slovo o súbore, inscenácii a jej autoroch*
2. Fotografie, plagáty, bulletiny*
(max 5 príloh spolu do veľkosti 15MB)
Informácie o spracúvaní osobných údajov
Národné osvetové centrum © 2020