Národné osvetové centrum
Námestie SNP č. 12
812 34 Bratislava 1
www.nocka.sk

Divadlo a deti

prihláška na súťaž

Detská divadelná Revúca

Typ kola Región Termín a miesto Hlavný organizátor Kontakt
Regionálne kolo Revúca, Rimavská Sobota 26. marca 2020
MsKS Revúca
Gemersko-malohontské osvetové stredisko Mgr. Darina Kišáková
gmos@rsnet.sk
0910 981 783
047/562 12 22

Povinné prílohy

Textová predloha inscenácie - Textová príloha nebude zverejnená ani verejne šírená *
( Povolený formát TXT, RTF, DOC(X), PDF - max. veľkosť 15MB)

Priložiť propagáciu súboru

1. Slovo o súbore, inscenácii a jej autoroch*
2. Fotografie, plagáty, bulletiny*
(max 5 príloh spolu do veľkosti 15MB)
Informácie o spracúvaní osobných údajov
Národné osvetové centrum © 2020