Národné osvetové centrum
Námestie SNP č. 12
812 34 Bratislava 1
www.nocka.sk

Divadlo a deti

prihláška na súťaž

Deti deťom

Typ kola Región Termín a miesto Hlavný organizátor Kontakt
Regionálne kolo Čadca, Kysucké Nové Mesto 3. apríla 2020
Mestské kultúrno-športové stredisko Kysucké Nové Mesto
Kysucké kultúrne stredisko v Čadci Božena Slanináková
bozena.slaninakova@vuczilina.sk
0907 802 578
041/4331250

Povinné prílohy

Textová predloha inscenácie - Textová príloha nebude zverejnená ani verejne šírená *
( Povolený formát TXT, RTF, DOC(X), PDF - max. veľkosť 15MB)

Priložiť propagáciu súboru

1. Slovo o súbore, inscenácii a jej autoroch*
2. Fotografie, plagáty, bulletiny*
(max 5 príloh spolu do veľkosti 15MB)
Informácie o spracúvaní osobných údajov
Národné osvetové centrum © 2020