Národné osvetové centrum
Námestie SNP č. 12
812 34 Bratislava 1
www.nocka.sk

Divadlo a deti

prihláška na súťaž

Divadelná Žilina

Typ kola Región Termín a miesto Hlavný organizátor Kontakt
Regionálne kolo Bytča, Žilina, Rajecké Teplice 23. – 24. marca 2020
BDŽ Žilina
Krajské kultúrne stredisko v Žiline Mgr. Viktória Svetkovská
vsvetkovska@vuczilina.sk
0915 787 299
041/562 59 56

Povinné prílohy

Textová predloha inscenácie - Textová príloha nebude zverejnená ani verejne šírená *
( Povolený formát TXT, RTF, DOC(X), PDF - max. veľkosť 15MB)

Priložiť propagáciu súboru

1. Slovo o súbore, inscenácii a jej autoroch*
2. Fotografie, plagáty, bulletiny*
(max 5 príloh spolu do veľkosti 15MB)
Informácie o spracúvaní osobných údajov
Národné osvetové centrum © 2020