Národné osvetové centrum
Námestie SNP č. 12
812 34 Bratislava 1
www.nocka.sk

Divadlo a deti

prihláška na súťaž

regionálny výber - Trojhlavý drak

Typ kola Región Termín a miesto Hlavný organizátor Kontakt
Regionálne kolo Levice, Šahy, Tlmače, Želiezovce formou výberu
podľa dohody
Regionálne osvetové stredisko v Leviciach Slávka Prevendarčíková
prevendarcikova@roslevice.sk
0918 857 371
036 631 87 44

Povinné prílohy

Textová predloha inscenácie - Textová príloha nebude zverejnená ani verejne šírená *
( Povolený formát TXT, RTF, DOC(X), PDF - max. veľkosť 15MB)

Priložiť propagáciu súboru

1. Slovo o súbore, inscenácii a jej autoroch*
2. Fotografie, plagáty, bulletiny*
(max 5 príloh spolu do veľkosti 15MB)
Informácie o spracúvaní osobných údajov
Národné osvetové centrum © 2020