Národné osvetové centrum
Námestie SNP č. 12
812 34 Bratislava 1
www.nocka.sk

Divadlo a deti

prihláška na súťaž

regionálny výber

Typ kola Región Termín a miesto Hlavný organizátor Kontakt
Regionálne kolo Trenčín, Bánovce nad Bebravou, Nové Mesto nad Váhom formou výberu
podľa dohody
Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne Mgr. art. Zuzana Budinská, ArtD.
zuzana.budinska@tnos.sk
0903 771 185
032/6555 325

Povinné prílohy

Textová predloha inscenácie - Textová príloha nebude zverejnená ani verejne šírená *
( Povolený formát TXT, RTF, DOC(X), PDF - max. veľkosť 15MB)

Priložiť propagáciu súboru

1. Slovo o súbore, inscenácii a jej autoroch*
2. Fotografie, plagáty, bulletiny*
(max 5 príloh spolu do veľkosti 15MB)
Informácie o spracúvaní osobných údajov
Národné osvetové centrum © 2020