Národné osvetové centrum
Námestie SNP č. 12
812 34 Bratislava 1
www.nocka.sk

AMFO

prihláška na súťaž

Typ kola Región Termín a miesto Hlavný organizátor Kontakt
Regionálne kolo Komárno 5. 4. – 2. 5. 2019
Komárno, MsKS
Regionálne osvetové stredisko v Komárne Jana Mačicová
osveta.vff@gmail.com
0911 204 031
035/760 37 83

Vyplňte v prípade, že ste členom, inak ponechajte prázdne

Kategória: Čiernobiela fotografia

Kategória: Farebná fotografia

Kategória: Multimediálna prezentácia

Kategória: Cykly a seriály

Povinné prílohy

Vaša prihláška bude zaradená až doručením uvedených diel hlavnému organizátorovi na jeho adresu, ktorá je uvedená vyššie.

Informácie o spracúvaní osobných údajov
Národné osvetové centrum © 2021