Preskočiť na obsah

Poradné zbory

Poradný zbor pre ľudovú hudbu a spev:

Prof. PhDr. Oskar Elschek, CSc.
Mgr. Anna Derevjaniková, PhD
Prof. Bernard Garaj, CSc.
PhDr. Andrea Jágerová
Mgr. Alžbeta Lukáčová, PhD
Mgr. Peter Obuch, PhD
Mgr. Milan Rendoš

Poradný zbor pre ľudový tanec:

PhDr. Stanislav Dúžek, CSc.
Mgr. art. Lenka Konečná, ArtD.
Mgr. art. Agáta Krausová, ArtD.
Mgr. art. Stanislav Marišler, ArtD.
PhDr. Martin Mešša, CSc.
Mgr. art. Barbora Morongová, PhD.
Mgr. art. Miroslava Palanová

Poradný zbor pre zborový spev

Prof. MgA. Blanka Juhaňáková, ArtD., Bratislava
doc. Mgr. art. Štefan Sedlický, ArtD., Žilina
Mgr. Tatiana Švajková, PhD., Prešov
PaedDr. Alfonz Poliak, PhD., Prievidza
Mgr. Eva Zacharová, Prešov
doc. Mgr. art. Pavol Tužinský, Banská Bystrica
Mgr. Vladimír Blaho, Bratislava
PaedDr. Martin Puhovich, PhD., Bratislava
Mgr. Jozef Kazán, Branč