Preskočiť na obsah

Realizácia

  Vyhlasovanie súťaží/prehliadok
  Súťaže/prehliadky sú postupové. Spravidla pozostávajú z troch stupňov: regionálneho, krajského a celoštátneho, minimálne však z dvoch – krajského a celoštátneho.
  Celoštátnu súťaž vyhlasuje Národné osvetové centrum za predpokladu, že krajský stupeň súťaže sa konal najmenej v piatich krajoch.
  Národné osvetové centrum je aj odborným garantom – koordinuje vyhlásené súťaže/prehliadky, sleduje súlad s propozíciami a hodnotí ich priebeh.
  Súťaž/prehliadka sa organizuje formou verejnej prezentácie, spravidla s ďalším podujatím napríklad festivalového charakteru alebo inou formou verejnej prezentácie.
  Súčasťou je vzdelávací blok, ktorý umožní všetkým prihláseným frekventantom zvýšiť si odbornú úroveň v príslušnej oblasti.