Preskočiť na obsah

NOC ponúka stáž pre študentov

Národné osvetové centrum
Odbor výskumu a štatistiky kultúry

ponúka možnosť krátkodobých stáží pre študentov so záujmom o získanie praktických skúseností v nasledujúcich oblastiach:
•    sociologický výskum v oblasti kultúry,
•    výskum v oblasti médií,
•    spracovanie kvalitatívnych údajov,
•    spracovanie kvantitatívnych údajov,
•    analýza kultúrnej politiky,
•    analýza ekonomiky kultúry,
•    príprava rešerší v oblasti výskumu kultúry.

Požiadavky na uchádzača o stáž:
•    študent v dennej forme štúdia v odbore sociológia, politológia, etnológia, kulturológia, mediálne štúdiá, žurnalistika, sociálna antropológia, ekonómia, verejná politika (atď.);
•    záujem o výskum v oblasti sociológie kultúry, kultúrnej politiky alebo ekonomiky kultúry, médiá;
•    ovládanie anglického jazyka aspoň pasívne na úrovni B2.

Forma a rozsah stáže:
•    spolupráca na projektoch odboru výskumu a štatistiky kultúry;
•    minimálny rozsah stáže – 40 hodín (s možnosťou rozdelenia do niekoľkých týždňov či mesiacov aj v letnom období).

Miesto výkonu stáže:
Odbor výskumu a štatistiky kultúry
Národné osvetové centrum
Námestie SNP 12
Bratislava

Viac informácií o činnosti odboru:
na stránke: http://nocka.sk/vyskum-statistika-kultury.

Záujemcovia sa môžu hlásiť do 31. mája 2017. Na adresu vyskum@nocka.sk treba zaslať životopis a motivačný list.
Kontaktná osoba: Mgr. et Mgr. Zuzana Révészová, e-mail: vyskum@nocka.sk, tel.: 02/20471 231

Po ukončení stáže je možnosť nadviazania ďalšej spolupráce.