Viliam Korenčík # riaditeľ odboru
e-mail: viliam.korencik@nocka.sk
tel. č.: +421 2 204 71 207

 

Oddelenie ekonomiky:

Ing. Dušan Zbudila # vedúci oddelenia
e-mail: dusan.zbudila@nocka.sk
tel. č.: +421 2 204 71 239

 

Oddelenie správy majetku a informatiky

Jozef Krištof # vedúci oddelenia
e-mail: jozef.kristof@nocka.sk
tel. č.: +412 2 204 71 256