Elena Lipianska # riaditeľka
e-mail: elena.lipianska@nocka.sk
tel. č.: +421 2 204 71 266

Oddelenie komunikácie a edičnej činnosti

Zuzana Račková # vedúca oddelenia
e-mail: zuzana.rackova@nocka.sk
tel. č.: +421 2 204 71 221

 

Oddelenie produkcie kultúrnych podujatí

Renata Homzová # vedúca oddelenia
e-mail: renata.homzova@nocka.sk
tel.č.: +421 2 204 71 212