Ing. Martin Mravec, PhD. # riaditeľ odboru
e-mail: martin.mravec@nocka.sk
tel. č.: +421 2 204 71 233

Oddelenie neprofesionálneho umenia

Mgr. Tatiana Šišková # vedúca oddelenia
e-mail: tatiana.siskova@nocka.sk
tel. č.: +421 2 204 71 204

Folklór a folklorizmus:
Mgr. art. Ondrej Galbička, e-mail: ondrej.galbicka@nocka.sk, tel. č.: +421 2 204 71 254
Mgr. Katarína Babčáková, PhD., e-mail: katarina.babcakova@nocka.sk, tel. č.: +421 2 204 71 257
Mgr. Michal Noga, e-mail: michal.noga@nocka.sk, tel. č.: +421 2 204 71 254

Zborový spev:
Mgr. Eleonóra Hunčagová, e-mail: eleonora.huncagova@nocka.sk, tel. č.: +421 2 204 71 253

Hudba a spev:
Mgr. Barbora Stračiaková, e-mail: barbora.straciakova@nocka.sk, tel. č.: +421 2 204 71 209

Divadlo a literatúra:
Mgr. art. Lucia Lasičková, e-mail: lucia.lasickova@nocka.sk, tel. č.: +421 2 204 71 263

Divadlo:
Mgr. art. Alexandra Štefková, PhD., e-mail: alexandra.stefkova@nocka.sk, tel. č.: +421 2 204 71 264

Umelecký prednes:
Mgr. Jaroslava Čajková, e-mail: jaroslava.cajkova@nocka.sk, tel. č.: +421 2 204 71 249

Film a fotografia:
PhDr. Zuzana Školudová, e-mail: zuzana.skoludova@nocka.sk, tel. č.: +421 2 204 71 245

Výtvarná tvorba:
Mgr. Daniela Klimantová, e-mail: daniela.klimantova@nocka.sk, tel. č.: +421 2 204 71 246

 

Oddelenie digitalizácie a dokumentácie:

Mgr. Lucia Ditmarová, PhD. # vedúca oddelenia
e-mail: lucia.ditmarova@nocka.sk
tel. č.: +421 2 204 71 255

 

Oddelenie vzdelávania, výskumu a štatistiky:

PhDr. Veronika Vasilová, PhD. # vedúca oddelenia
e-mail: veronika.vasilova@nocka.sk
tel. č.: +421 2 204 71 236

Ing. Ivo Šimunek # štatistika kultúry
e-mail: ivo.simunek@nocka.sk
tel. č.: +421 2 204 71 232

Oddelenie európskych politík