Ing. Martin Mravec, PhD. # riaditeľ odboru
e-mail: martin.mravec@nocka.sk
tel. č.: +421 2 204 71 233

Oddelenie neprofesionálneho umenia

Mgr. Tatiana Šišková # vedúca oddelenia
e-mail: tatiana.siskova@nocka.sk
tel. č.: +421 2 204 71 204

Folklór a folklorizmus:
Mgr. art. Ondrej Galbička, e-mail: ondrej.galbicka@nocka.sk, tel. č.: +421 2 204 71 254
Mgr. Katarína Babčáková, PhD., e-mail: katarina.babcakova@nocka.sk, tel. č.: +421 2 204 71 257
Mgr. Michal Noga, e-mail: michal.noga@nocka.sk, tel. č.: +421 2 204 71 254

Zborový spev:
Mgr. Eleonóra Hunčagová, e-mail: eleonora.huncagova@nocka.sk, tel. č.: +421 2 204 71 253

Hudba a spev:
Mgr. art. Michal Stahl, e-mail: michal.stahl@nocka.sk, tel. č.: +421 2 204 71 209

Divadlo a literatúra:
Mgr. art. Lucia Lasičková, e-mail: lucia.lasickova@nocka.sk, tel. č.: +421 2 204 71 263

Divadlo:
Mgr. art. Alexandra Štefková, PhD., e-mail: alexandra.stefkova@nocka.sk, tel. č.: +421 2 204 71 264

Umelecký prednes:
Mgr. Jaroslava Čajková, e-mail: jaroslava.cajkova@nocka.sk, tel. č.: +421 2 204 71 249

Film a fotografia:
PhDr. Zuzana Školudová, e-mail: zuzana.skoludova@nocka.sk, tel. č.: +421 2 204 71 245

Výtvarná tvorba:
Mgr. Daniela Klimantová, e-mail: daniela.klimantova@nocka.sk, tel. č.: +421 2 204 71 246

 

Oddelenie digitalizácie a dokumentácie:

Mgr. Lucia Ditmarová, PhD. # vedúca oddelenia
e-mail: lucia.ditmarova@nocka.sk
tel. č.: +421 2 204 71 255

 

Oddelenie vzdelávania, výskumu a štatistiky:

PhDr. Veronika Vasilová, PhD. # vedúca oddelenia
e-mail: veronika.vasilova@nocka.sk
tel. č.: +421 2 204 71 236

Ing. Ivo Šimunek # výskumný pracovník, štatistika kultúry
e-mail: ivo.simunek@nocka.sk
tel. č.: +421 2 204 71 232

Jana Brúderová # odborná referentka, štatistika kultúry
e-mail: jana.bruderova@nocka.sk
tel. č.: +421 2 204 71 230

PhDr. Mário Dobrovodský # výskumný pracovník
e-mail: mario.dobrovodsky@nocka.sk
tel. č.: +421 2 204 71 231

PhDr. Svetlana Chomová, # PhD. odborná pracovníčka, manažérka kultúry pre vzdelávanie
email: svetlana.chomova@nocka.sk
tel. č.: +421 2 204 71 234, mobil: +421 918 817 134

PhDr. Ingrid Hupková, PhD. # odborná pracovníčka, manažérka kultúry pre sociálnu prevenciu
e-mail: ingrid.hupkova@nocka.sk
tel. č.: +421 2 204 71 226

Mgr. Michaela Štefanovičová # odborná pracovníčka, manažérka kultúry pre vzdelávanie
e-mail: michaela.stefanovico@nocka.sk
tel. č.: +421 2 204 71 234

Oddelenie európskych politík

Európsky kontaktný bod
Mgr. Linda Vavricová # vedúca kancelárie európskeho kontaktného bodu
e-mail: linda.vavricova@nocka.sk
tel. č.: +421 2 204 71 291

Národný projekt Centrálna aplikačná infraštruktúra a registratúra
Mgr. Linda Suchá # kurátorka
e-mail: linda.sucha@nocka.sk
tel. č.: +421 2 204 71 511