Odborný seminár Prevencia vybraných sociálnopatologických javov

40,00 

Chcete sa viac dozvedieť o téme Násilia voči deťom a mládeži, psychickom týraní, finančnej gramotnosti a senioroch ako rizikovej skupine a o téme dlhy ako sa o ne starať? Zaujíma Vás téma migrácie v kontexte obchodovania s ľuďmi a systém pomoci obetiam obchodovania s ľuďmi? Alebo je pre vás atraktívna aj téma Prevencie užívania psychoaktívnych látok a návykových činností či téma Radikalizácia náboženstva – možné riziká pre deti a mládež? Ak sme vás touto ponukou oslovili, neváhajte a prihláste sa na náš odborný seminár. Prezentovať Vám ich budú poprední slovenskí odborníci na danú oblasť.

*
Katalógové číslo: vzd200312 Kategórie:

Popis

Názov podujatia: Prevencia vybraných sociálnopatologických javov

Typ podujatia: seminár

Miesto konania: zasadacia miestnosť Úradu Prešovského samosprávneho kraja, Námestie mieru 2, Prešov

Termín: 12.-13. marca 2020

Účastnícky poplatok 40,- €/1 osoba treba uhradiť do 3. 3. 2020.

Kontaktná osoba podujatia: Doc. PhDr. Ingrid Hupková, PhD., e-mail: ingrid.hupkova@nocka.sk, telefón: 02 / 204 71 226

Počet účastníkov odborného seminára je limitovaný na 30 osôb.

Každý účastník je povinný sa zaregistrovať prostredníctvom registračného formulára na www.nocka.sk/registracia.

Ďalšie informácie

Objednávky vybavuje:

Objednávky prijíma a vybavuje:

Národné osvetové centrum
Námestie SNP 12
812 34 Bratislava

Kontaktná osoba podujatia: Doc. PhDr. Ingrid Hupková, PhD., e-mail: ingrid.hupkova@nocka.sk, telefón: 02 / 204 71 226.