Preskočiť na obsah

e-mail: slovakiana@nocka.sk

Odbor informatizácie
JUDr. Richard Bednárik, PhD., riaditeľ
tel.: +421/2/204 71 507
e-mail: richard.bednarik@nocka.sk

Mgr. Jana Bečkyová, odborná pracovníčka pre projektové činnosti
tel.: +421/2/204 71 510
e-mail: jana.beckyova@nocka.sk

 
Národný projekt Centrálna aplikačná infraštruktúra
a registratúra

Peter Selecký, projektový manažér - garant
Tel.: +421/2/204 71 212
Mobil: +421/908 742 071
e-mail: peter.selecky@nocka.sk

JUDr. Jana Bučková, právnička
tel.: +421/2/204 71 508
e-mail: jana.buckova@nocka.sk

Mgr. Zuzana Hesková, asistentka právničky
tel.: +421/2/204 71 508
e-mail: zuzana.heskova@nocka.sk

Mgr. Gregor Gardoš, kurátor
tel.: +421/2/204 71 203
e-mail: gregor.gardos@nocka.sk

PhDr. Jana Jakušová, kurátorka
tel.: +421/2/204 71 506
e-mail: jana.jakusova@nocka.sk

Ing. Miroslav Kucko, IT technik
tel.: +421/2/204 71 218
e-mail: miroslav.kucko@nocka.sk

Mgr. Linda Suchá, kurátorka
tel.: +421/2/204 71 511
e-mail: linda.sucha@nocka.sk

MSc. Karolína Havlíčková, kurátorka
tel.: +421/2/204 71 203
e-mail: karolina.havlickova@nocka.sk

Mgr. Ondrej Kerekeš, IT technik
tel.: +421/2/204 71 218
e-mail: ondrej.kerekes@nocka.sk

Ján Mráz, IT technik
tel.: +421/2/204 71 218
e-mail: jan.mraz@nocka.sk

Národný projekt Harmonizácia informačných systémov  

Peter Selecký, projektový manažér - garant
Tel.: +421/2/204 71 212
Mobil: +421/908 742 071
e-mail: peter.selecky@nocka.sk

Národný projekt Digitalizácia a multimediálne prezentačné produkty Národného osvetového centra

Mgr. Lucia Ditmarová, projektová manažérka - odborný garant
tel.: +421/2/204 71 255
e-mail: lucia.ditmarova@nocka.sk

Mgr. art. Peter Zakuťanský, odborný pracovník
tel.: +421/2/204 71 247
e-mail: peter.zakutansky@nocka.sk