Preskočiť na obsah

Útvar osvetovej činnosti

e-mail: uoc@nocka.sk

Na základe úloh NOC v oblasti osvetovej činnosti vytváranie projektových tímov v oblasti: scénický folklorizmus, tradičná kultúra, amatérska umelecká tvorbahudby, spevu, tanca, výtvarného umenia, divadla, prednesu, literatúry, audiovízie, fotografie, sociálnej prevencie, metodiky a vzdelávania

 

Celoštátne súťaže a prehliadky v oblasti folklóru, hudobných žánrov a zborového spevu
projektový manažér: Mgr. Jozef Burič
e-mail: jozef.buric@nocka.sk; csapvfhzazs@nocka.sk
tel.: +421 2 2047 1253
mobil: +421 918 817126

Celoštátne súťaže a prehliadky v oblasti divadla
projektový manažér: Mgr. Alena Štefková,
e-mail: alena.stefkova@nocka.sk; csapvdaup@nocka.sk
tel: +421 2 2047 1244
mobil: +421 918 817127

Celoštátne súťaže a prehliadky v oblasti umeleckého prednesu
projektový manažér: Jaroslava Čajková,
e-mail: jaroslava.cajkova@nocka.sk

Autorské umenie
projektový manažér: PhDr. Zuzana Školudová,
e-mail: zuzana.skoludova@nocka.sk; au@nocka.sk
tel: +421 2 2047 1245

Vzdelávanie, metodická činnosť a poradenstvo
projektový manažér: PhDr. Svetlana Chomová, PhD.
e-mail: svetlana.chomova@nocka.sk; vmcap@nocka.sk
tel.: +421 2 2047 1234
mobil: +421 918 817129

Sociálna prevencia
projektový manažér: PhDr. Ingrid Hupková, PhD.
e-mail: ingrid.hupkova@nocka.sk; sp@nocka.sk
tel.: +421 2 2047 1226
mobil: +421 918 817130

Scénická žatva
projektový manažér: Mgr. art. Michal Ditte
e-mail: michal.ditte@nocka.sk; sz@nocka.sk
tel.: +421 2 2047 1244

Dni tradičnej kultúry
projektový manažér: Mgr. Petra Klobušická, PhD.
e-mail: petra.klobusicka@nocka.sk; dtk@nocka.sk
tel.: +421 2 2047 1255

Folklórny festival Východná 2011
projektový manažér: Mgr. Petra Klobušická, PhD.
e-mail: petra.klobusicka@nocka.sk; ffv@nocka.sk; petraklobusicka@gmail.com
tel.: +421 2 2047 1255
mobil: +421 908 881389, +421 902 874426