Preskočiť na obsah

Kancelária generálneho riaditeľa

Magdaléna Hortaiová
e-mail: sekretariat@nocka.sk
tel.:+421/2/204 71 202

Personalistka
Ing. Zuzana Nýblová
e-mail: zuzana.nyblova@nocka.sk
tel.: +421/2/204 71 220

Právnička
JUDr. Katarína Salomonová
e-mail: katarina.salomonova@nocka.sk
tel.: +421/2/204 71 211