Celoštátne kolo súťaže sa uskutoční 29. – 31. 5. 2019 v Prievidzi.