Celoštátne kolo súťaže sa uskutoční 22. – 24. apríla 2020 v Prievidzi.