Kalendárium 2009

Výročia a jubileá kultúrno-osvetovej činnosti, záujmovo-umeleckej činnosti, tradičnej a ľudovej kultúry v roku 2009:
Výročia osobností kultúrno-osvetovej činnosti, záujmovej umeleckej činnosti a tradičnej a ľudovej kultúry v roku 2009
Výročia subjektov kultúrno-osvetovej činnosti, záujmovej umeleckej činnosti a tradičnej a ľudovej kultúry v roku 2009
Výročia podujatí záujmovej umeleckej činnosti, tradičnej a ľudovej kultúry a aktivity kultúrno-osvetovej činnosti v roku 2009
Výročia kolektívov tradičnej a ľudovej kultúry Slovákov žijúcich v zahraničí v roku 2009

Rok 2009 je:
Medzinárodný rok zmierenia
Medzinárodný rok prírodných vlákien
Medzinárodný rok astronómie
Medzinárodný rok vzdelávania v oblasti ľudských práv
Európsky rok kreativity a inovácií
Celosvetový rok proti rakovinovej bolesti

Medzinárodné dekády, vyhlásené Valným zhromaždením OSN
Rok 2009 spadá do:

  • Druhej dekády OSN na odstránenie chudoby
  • (Second United Nations Decade for the Eradication of Poverty, 2008 – 2017);
  • Dekády na obnovu a udržateľný rozvoj postihnutých oblastí – tretia dekáda po černobyľskej katastofe (Decade of Recovery and Sustainable Development of the Affected Regions, 2006 – 2016);
  • Medzinárodnej dekády na realizáciu projektu Voda pre život (International Decade for Action Water for Life, 2005 – 2015);
  • Dekády OSN na vzdelávanie a výchovu v oblasti udržateľného rozvoja (United Nations Decade of Education for Sustainable Development, 2005 – 2014);
  • Druhej medzinárodnej dekády domorodého obyvateľstva sveta (Second International Decade of the World’s Indigenous People, 2005 – 2014);
  • Dekády OSN na podporu gramotnosti: Gramotnosť pre všetkých (United Nations Literacy Decade: Literacy for All, 2003 – 2012);
  • Medzinárodnej dekády kultúry mieru a existencie bez násilia pre deti sveta (International Decade for a Culture of Peace and Non-violence for the Children of the World, 2001 – 2010);
  • Dekády na znižovanie výskytu malárie v rozvojových krajinách, osobitne v Afrike (Decade to Roll Back Malaria in Developing Countries, Particulary in Africa, 2001 – 2010);
  • Druhej medzinárodnej dekády na odstránenie kolonializmu (Second International Decade for the Eradication of Colonialism, 2001 – 2010), prvá dekáda bola vyhlásená v 1988