Preskočiť na obsah

Detský folklórny súbor VRETIENKO, Kozárovce – 30. výročie vzniku

Súbor vznikol v roku 1980. Pracuje pri MO Matice slovenskej a ZŠ v Kozárovciach. Od svojho vzniku absolvoval množstvo vystúpení vo svojej obci a okrese, ale aj na folklórnych festivaloch vo Východnej, Myjave, Detve, Želiezovciach, Šali atď. V programe má pásma založené na ľudových zvykoch a obyčajach, všetok materiál programových pásiem bol spracovaný z vlastného výskumu vedúcich súboru. Do zbierania folklórneho materiálu sa zapojili i deti v rámci hnutia Pri prameňoch krásy. Časť materiálu, ktorý deti zozbierali, vyšla v X. zborníku Osvetového ústavu v Bratislave pod názvom Deti deťom, ktorého autorom bol Dr. Kliment Ondrejka, CSc. Súbor realizoval niekoľko nahrávok v Slovenskej televízii a v Slovenskom rozhlase. Dvakrát sa zúčastnil na celoslovenskej súťažnej prehliadke detských folklórnych súborov v Prešove a v roku 1988 sa predstavil v Maďarsku. Prezentoval sa i na českej národnej prehliadke detských súborov v Kyjove. Za spracovanie zimných zvykov Koledička, koleda dostal v roku 1986 titul laureát medzinárodného folklórneho festivalu Strážnice. Vedúcou súboru je Mária Orovnická, ktorá v rokoch 1998 a 2000 dostala Poctu generálneho riaditeľa Národného osvetového centra. V roku 2005 dostal túto poctu aj detský súbor.