Preskočiť na obsah

Folklórny súbor PODPOĽANEC, Detva – 35. výročie vzniku

Folklórny súbor PODPOĽANEC, Detva

« predchádzajúca fotka | nasledujúca fotka »
Folklórny súbor PODPOĽANEC, Detva
Súbor vznikol v roku 1975 pri SOU strojárskom v Detve. Prvým vedúcim bol Dr. K. Gallo, učiteľ SOU. Súbor mal pôvodne plniť funkciu prípravky už existujúceho FS Detva, no dospel na samostatnú dráhu. Už v roku vzniku získal 2. miesto v celoslovenskej súťaži učňovskej mládeže v Dubnici nad Váhom. Pod umeleckým vedením J. Kulišiaka sa v súbore vytvorila výrazná generácia tanečníkov, spevákov, inštrumentalistov a hudobníkov. V roku 1978 sa súbor zúčastnil na 1. celoslovenskej súťaži choreografií v Bratislave s choreografiou Drckaný. V roku 1981 pri obhajobe B kategórie bol súbor navrhnutý do A kategórie. V 80. rokoch sa zaradil medzi popredné folklórne kolektívy, o čom svedčí pravidelná účasť na celoštátnych súťažiach i na významných festivaloch doma aj v zahraničí. Počas svojej existencie súbor absolvoval okolo 800 vystúpení, uskutočnil 45 zahraničných umeleckých zájazdov v 16 krajinách sveta a vystriedalo sa v ňom asi 400 členov. Z ocenení súboru spomeňme: diplom a cena na celoslovenskej súťaži programových blokov (1986, 1989), cena za dramaturgiu na celoslovenskej súťaži programových blokov v Považskej Bystrici (1993, Svadba), hlavná cena v súťaži choreografií o Cenu M. Senka v Dubnici nad Váhom (1995, Adamov tanec), 3. miesto v súťaži choreografií o Cenu M. Senka (1998, Veselica), hlavná cena v súťaži choreografií o Cenu M. Senka (1999, Svadba), laureát celoslovenskej súťaže programových blokov v Liptovskom Hrádku (2000), bronzové medaily FF Východná a FSP Detva, viacnásobné ocenenia v celoslovenskej súťaži sólistov tanečníkov (teraz Šaffova ostroha) a i. V súbore sa vystriedalo mnoho významných podpolianskych muzikantov (J. D. Berky, J. Klinec, P. Konôpka, L. Oláh a i), spolupracoval s ľudovou hudbou Lazovianka pod vedením Ing. J. Berkyho a s ľudovou hudbou Dúlovec s predníkom P. Konôpkom ml. Ako inštrumentalisti vynikli heligonkári  (P. Purdek, M. Halaj, J. Matúška) či fujaristi (J. Hanúska, K. Kočík, R. Malatinec). V tanečnej zložke súboru vynikali hlavne chlapci tanečníci, ktorí sa presadili aj na súťažiach sólistov tanečníkov (P. Smilek, P. Gažo – víťaz Šaffovej ostrohy). Snahou súboru bola a je autentická vernosť, i keď určitej štylizácii sa nevyhol. Zameriava sa na vyhľadávanie a scénické spracovanie folklórneho materiálu hlavne z Podpoľania, no aj z iných regiónov Slovenska. Program súboru je zostavený z tanečných, hudobných a speváckych čísel, autenticky ladených a plných dynamických prvkov. Od roku 1992 je samostatným právnym subjektom, vedúcim bol J. Lapín. V súčasnosti má FS Podpoľanec 50 stálych členov hlavne z radov študentov z Detvy a jej okolia. Súčasné vedenie súboru tvoria: Mgr. Jaroslav Černák (vedúci súboru od roku 2009), Pavel Gažo (umelecký vedúci), Ing. Ján Matúška, Ing. Ján Sekereš, Roman Malatinec (asistenti umeleckého vedúceho), Dominik Václav (vedúci ľudovej hudby). V roku 2005 súbor dostal Poctu generálneho riaditeľa Národného osvetového centra.