Preskočiť na obsah

Detský folklórny súbor MLADOSŤ, Považská Bystrica – 35. výročie vzniku

Detský folklórny súbor založila v roku 1975 Anna Galková, ktorá nepretržite pôsobí ako jeho vedúca a choreografka. Súbor pôsobí pri Mestskom folklórnom štúdiu v Považskej Bystrici. Anna Galková vedie aj ďalšie kolektívy Mestského folklórneho štúdia v Považskej Bystrici, FS Považan a FS Seniorpovažan. Pod detský súbor Mladosť patria aj prípravky pre deti predškolského veku a detská ľudová hudba. Spočiatku pôsobil ako krúžok, od roku 1978 už vystupoval ako súbor a dosiahol prvé úspechy. Deti sa aktívne zapojili do zbierania a výskumu folklóru v regióne v rámci hnutia Pri prameňoch krásy. V prvom období činnosti sa k vedúcej a choreografke pridal učiteľ, hudobník a korepetítor Miroslav Pavlík. Neskôr spevácku zložku prebrala učiteľka Kamila Šupolíková. V auguste 1983 prešiel súbor spolu aj s vedúcou do Domu kultúry OZK, kde spolu so súborom Považan pôsobil v rôznych, viac či menej vyhovujúcich priestoroch až do roku 2005. Od roku 1998 už však nespadal pod pôsobnosť Domu kultúry, ale pod Mestské folklórne štúdio, ktoré v tom roku vzniklo z iniciatívy Anny Galkovej. Činnosť súboru sa zameriava na vyhľadávanie piesní, hier a tancov vhodných pre deti, ktoré sú scénicky spracované v choreografiách, programoch ľudovej hudby a piesňach. Pravidelne sa zúčastňuje na folklórnych súťažiach a festivaloch. Obľube sa tešia výchovné koncerty v základných školách v meste a okolí. V súčasnosti v súbore pôsobí viac ako 50 detí a detská ľudová hudba, ktorej vedúcim je Mgr. Dobroslav Kortman. DFS Mladosť za 35 rokov svojej existencie dosiahol mnohé úspechy doma i v zahraničí (Rakúsko, Ukrajina, Poľsko, Švajčiarsko, Nemecko, Francúzsko, Srbsko, Česká republika atď.) a zaradil sa medzi najlepšie kolektívy na Slovensku. V rokoch 2000 a 2005 dostal Poctu generálneho riaditeľa Národného osvetového centra.